14.11.22 הכנס המרכזי לציון יוםפ המאבק באלימות נגד נשים