הפיקוח

הפיקוח הרגולטורי החיצוני  על הפעילות במעונות היום של נעמת נעשה על ידי  3 משרדי ממשלה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך והבריאות.
הפיקוח הפדגוגי ( חינוכי טיפולי)  נשאר בידיה האמונות של נעמת.

פיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא הגוף הממונה על הפיקוח על מעונות יום ומשפחתונים בעלי סמל מעון. האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים   קובע ומפקח על התקנים להפעלת מעונות יום ( מספר מטפלות פר ילד) . המשרד קובע על בסיס סל שירותים נורמטיבי את גובה שכר הלימוד המעונות ,המפוקח על פי צו מחירים. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע את לוח החופשות במעונות היום, שקובע חופשות מצומצמות המותאמות לממוצע ימי החופשה העומדים לרשות העובדים במשק. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על היבטים נוספים במעון: בטיחות, מהלך פעילות שוטפת, תקינה  ועוד

פיקוח משרד החינוך

במעונות בהם פועלות כיתות גן, בהן מתחנכים ילדים בני 3 ומעלה, ראש הצוות החינוכי היא גננת מוסמכת תחת פיקוח משרד החינוך, ולצידה מטפלות. הגננות זוכות להשתלמויות שמארגן משרד החינוך, והמטפלות- במסגרת השתלמויות שמארגנת נעמת.
בכיתות אלו עובדים על פי תכנית הליבה של משרד החינוך, הכפופה למדיניות המשרד לגיל הרך   הכוללת: שפה ואוריינות, מתמטיקה-מדעים וטכנולוגיה, אומנויות, כישורי חיים והכנה לחיים בגן, תרבות ומורשת ותכניות ייחודיות מעת לעת. צוות הסייעות ממשיך את המדיניות באקלים של תרבות פנאי, בשעות הצהרים בגן.

פיקוח משרד הבריאות

מעונות היום של נעמת נמצאים בפיקוח משרד הבריאות שבודק את התנאים התברואיים בהתאם להנחיות וסטנדרטים לתכנון והפעלת מוסדות חינוך. בהתאם נבדק מצבם הפיזי של המעונות בהיבטים של ניקיון, היגיינה ומניעת מחלות ומגיפות, איוורור וגודל שטחי המעון, בטיחות המזון ועמידה בתפריט לפי המלצת  תדריך להזנת תינוקות פעוטות וילדים במסגרות חינוכיות.
בנוסף, צוות המעון נמצא בקשרי עבודה עם התחנות לטיפול במשפחה, שם מקבלים הילדים חיסונים שונים, וכן נערך מעקב אחר התפתחותם.
הפיקוח הפדגוגי ( חינוכי טיפולי)  נשאר בידיה האמונות של נעמת. לחצי כאן למידע נוסף

פניות הציבור
טל: 050-2030501 (המענה הטלפוני להורים ינתן בימים ראשון שני ורביעי בין השעות 8.30-14.30) |
דוא”ל: anaty@naamat.org.il
הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2
דוא”ל: hagilharach@naamat.org.il