רישום למעון יום – כיצד נרשמים

>>רישום למעון יום – כיצד נרשמים

הורים יקרים,

תודה שבחרתם נעמת

אתם מוזמנים לסור למעון ולהשלים את הליך הרישום. במעמד זה תקבלו ממנהלת המעון מידע רלוונטי חשוב לקליטה מיטבית של ילדכם במעון ולפעילות במעון נעמת.

נשמח להשיב לכל שאלה ושיתוף, בכל נושא שקשור לרווחת ילדכם ולמענים שיקבל במעון.

  • הרשמה למעונות יום משרד התמת – להלן הפניה לרישום במשרד הכלכלה מעונות יום
    אתר האגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
    הנחיות להרשמה למעונות יום (באתר משרד הכלכלה)

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration-2022

  • גילי הרישום

גילאי הרישום לכיתות המעון נקבעים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומפורסמים באתר המשרד.

  • שאלוני הרשמה למעונות יום

את שאלוני ההרשמה ניתן יהיה לקבל לאחר קבלת אישור הרישום אצל מנהלת המעון או באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה.
על פי הנחיית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אי מילוי השאלון על ידי ההורים ואי קליטת הילד במערכת הממוחשבת יחייבו את הוצאת הילד מהמעון.

  • תעריף הרשמה למעונות יום – שכר לימוד

שכר הלימוד נקבע ע”י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם למודל נורמטיבי וכפוף לצו מחירים מרביים.

שכר הלימוד השנתי מתפרסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בסמוך לתחילת שנת הלימודים. ההורים זכאים להנחה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לקריטריונים של מבחני תמיכה המפורסמים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאחר הגשת כל המסמכים הנלווים הנדרשים.

שכר הלימוד בנעמת משולם באמצעות הוראת קבע. שכר הלימוד הינו שנתי ומשולם ב-11 תשלומים, כל חודש מראש.

במעונות בהם מופעלת תכנית ייחודית הפועלת על פי תוספות מיוחדות בהסכמת ההורים התשלום הינו בנפרד על פי כתב התחייבות חתום.

מעונות יום משרד התמת – לוח חופשות

אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת הנהלת רשת הגיל הרך       hagilharach@naamat.org.il

נעמת טל’: 03-6921971/2

פניות הציבור

טל: | 050-2030501 (בין השעות 9:00-14:00)
דוא”ל: anaty@naamat.org.il

הנהלת רשת המעונות לגיל הרך

טל: 03-6921971/2
דוא”לhagilharach@naamat.org.il