כיצד נרשמים

>>כיצד נרשמים

הורים יקרים
נעמת מודה לכם על התעניינותכם ברישום ילדכם למעונות היום של נעמת.
מעונות היום שלנו פתוחים וערוכים לקבל את ילדכם בחום, באהבה ובמקצועיות. למעונות היום מתקבלים ילדים מגיל 3 חודשים עד 2.9 שנים.
ילדים מתחת לגיל 6 חודשים יתקבלו עם הצגת אישור רופא על בריאותו ובשלותו של התינוק במקרים חריגים יידרש אישור מפקחת מחוזית מטעם שירותי הרווחה.
הרישום למעונות היום לאחר סיום תקופת הרישום הוא על בסיס מקום פנוי בלבד .

באפשרותכם לפנות למנהלת המעון ישירות ולברר האם נותרו מקומות פנויים במעון.

לחיפוש מעון נעמת הקרוב לביתכם: לחצו על חיפוש מעונות או העתיקו הקישור:

https://naamat.org.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/

גילאי הרישום לכיתות המעון השונות נקבעים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומפורסמים באתר המשרד.
לתשומת לבכם, הורים שילדם התקבל למעון יתבקשו למלא גם שאלון הרשמה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לצורך רישום הילד במערכת הממוחשבת של המשרד, וזאת כתנאי לקבלת הילד למעון.
את שאלוני ההרשמה ניתן יהיה לקבל לאחר קבלת אישור הרישום אצל מנהלת המעון או באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכלכלה.
על פי הנחיית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אי מילוי השאלון על ידי ההורים ואי קליטת הילד במערכת הממוחשבת יחייבו את הוצאת הילד מהמעון.

  • תעריף- שכר לימוד

שכר הלימוד נקבע ע”י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם למודל נורמטיבי וכפוף לצו מחירים מרביים.

שכר הלימוד השנתי מתפרסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בסמוך לתחילת שנת הלימודים. ההורים זכאים להנחה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לקריטריונים של מבחני תמיכה המפורסמים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאחר הגשת כל המסמכים הנלווים הנדרשים.

שכר הלימוד  בנעמת משולם באמצעות הוראת קבע. שכר הלימוד הינו שנתי ומשולם ב-11 תשלומים, כל חודש מראש.

במעונות בהם מופעלת תוכנית ייחודית הפועלת על פי תוספות מיוחדות בהסכמת ההורים התשלום הינו בנפרד על פי כתב התחייבות חתום .

 

למידע נוסף
אתר האגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
הנחיות להרשמה למעונות יום (באתר משרד הכלכלה)
לוח חופשות במעונות היום

אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת הנהלת רשת הגיל הרך,      hagilharach@naamat.org.il

נעמת טל’: 03-6921971/2

פניות הציבור
טל: | 050-2030501 (בין השעות 9:00-14:00)
דוא”ל: mirib@naamat.org.il
הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2
דוא”ל: hagilharach@naamat.org.il