"שבט נשים ואחיות" – קליפ מעצים ומרגש בהשתתפות עובדות נעמת

שבט נשים ואחיות – עובדות נעמת הצטלמו לקליפ עוצמתי ומרגש. חזקות ונחושות  מצמיחות ומנצחות!

כאן זה בית כאן זה לב נעמת אצלי בלב

חזקות ונחושות מצמיחות ומייצרות כאן הצלחות שבט נשים ואחיות

 תודה לכל עובדות נעמת היקרות