נערכים לפתיחה מחדש של המעונות לגיל הרך

אתמול בלילה נחתם הסכם להפעלת מעונות היום המפוקחים החל מיום א' הקרוב: הארגונים המפעילים את מעונות היום (נעמת, ויצו,אמונה, נשי חרות, החברה למתנ"סים, נאות מרגלית, בית יעקוב, איגוד מעונות יום ועוד) מדווחים על קבלת מתווה ברור וישים, שיאפשר להפעיל את המעונות תוך שמירה על שלומם ובריאותם של הילדים והצוותים. ע"פ ההסכם הממשלה תישא בעלות הפעלת המעונות במתכונת המיוחדת.
בארגונים מביעים סיפוק מכך שנמנעה הטלת עלויות נוספות על ההורים ומודיעים כי המעונות יפתחו כבר ביום ראשון.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הפעילות במעון תהיה בקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל כיתה. במידה שהביקוש למעון יעלה על ההיצע, ניתן לבצע:
1. ניוד ילדים בין מסגרות לגיל הרך (לא יתאפשר ניוד מארגון לארגון).
הורה המעוניין להעביר את ילדו לארגון אחר יפעל בהתאם לפרוצדורה שבשגרה.
2. פתיחת הקבוצות תהיה בהתאם לביקוש אם לדוגמה אין ביקוש לתינוקות ניתן יהיה לפתוח כיתת פעוטות או בוגרים.
3. ניתן יהיה לקלוט ילדים בקבוצות רב גילאיות.
4. תעדוף ילדים יהיה בהתאם לנוהל קבלת ילדים למעון יום בעל סמל.
בכיתות התינוקות והפעוטות יהיו 3 מחנכות ואילו בכיתת הבוגרים 2 מחנכות. בקשתם של הארגונים למחנכת מחליפה נוספת נדחתה. יצויין כי המתווה המוסכם קרוב מאוד למתווה אותו הביאו הארגונים לפני כשבועיים בפני הממשלה.

ארגוני המעונות מברכים על המאמץ המשותף של משרד הרווחה, אגף מעונות היום ושל אנשי האוצר להציג מתווה לחזרה לשגרה.

**נוציא בהקדם הנחיות מפורטות**

הורים במעונות נעמת, הנכם מוזמנים לפנות לקו הפתוח להורים הפועל בימים א׳ עד ה׳ בשעות 10:00 עד 16:00.
0502030418
0502030862
כתובת מייל:
Hagilharach@naamat.org.il