אודות

>מלגות ומענקי מחקר

השכלה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עליית שיעור השתתפותן של נשים בשוק העבודה, על קידומן ועל הגדלת רמת השתכרותן. מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בכלל, ובמטרה לעודד נשים לרכוש השכלה גבוהה ולשפר את מעמדן בשוק העבודה, נעמת מעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל של 400,000 ₪. המלגות מוענקות מכספי תרומות, המגוייסים ע”י חברות נעמת ארה”ב וחברות נעמת קנדה.

מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני

נעמת מעניקה 180 מלגות לתואר ראשון, החל משנה ב’ ללימודים, ותואר שני לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה, , במוסד המקנה תואר אקדמי ישראלי בלבד. גובה המלגה: 2000 ש”ח. תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות מדעיים – טכנולוגיים.

בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד (חברות בנעמת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה), לאחר שירות צבאי מלא / שירות לאומי או אזרחי.

ניתן להגיש בקשה על גבי טופס בקשה למלגה
טופס הבקשה ושאר המסמכים הנדרשים יוגשו לחתימה אצל יו"ר נעמת במרחב אליו שייכת הסטודנטית לפי הכתובת המעודכנת בת.ז.

להצטרפות ניתן לפנות לאתר ההסתדרות.

לרשימת מרחבי נעמת ברחבי הארץ: אנא לחצי לקישור הזה.

מענקי מחקר לדוקטורנטיות

לסטודנטיות לתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נעמת נותנת מענקי מחקר בסך 10,000 ש”ח ל-4 דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השוויון בין המינים, קידום מעמד האישה ולימודי מגדר.

בנוסף מוענקים מדי שנה מענקי מחקר מקרן על שם בבה אידלסון בסך 10,000 ש”ח ל-4 דוקטורנטיות בתחומי המדעים המדויקים, מדי שנה יבחר התחום הספציפי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית וקרן המלגות בנעמת בטלפון 03-6921970:

או למייל shirlisha@naamat.org.il

לאור המצב, הגשת הבקשות למענקי מחקר לדוקטורנטיות לשנת 2024 נדחתה.

קול קורא חדש יפורסם בעמוד זה במהלך השנה וכן ישלח לאוניברסיטאות השונות בחוגים הרלוונטיים.

כמו כן, תופיע מודעה בעמודי החדשות בעיתון "הארץ"