אודות

>מלגות ומענקי מחקר

השכלה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עליית שיעור השתתפותן של נשים בשוק העבודה, על קידומן ועל הגדלת רמת השתכרותן. מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בכלל, ובמטרה לעודד נשים לרכוש השכלה גבוהה ולשפר את מעמדן בשוק העבודה, נעמת מעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל של 400,000 ₪. המלגות מוענקות מכספי תרומות, המגוייסים ע”י חברות נעמת ארה”ב וחברות נעמת קנדה.

מלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני

נעמת מעניקה 180 מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה, החל משנה ב’ ללימודים, במוסד המקנה תואר אקדמי ישראלי בלבד. גובה המלגה: 2000 ש”ח.
תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות מדעיים – טכנולוגיים, ועדיפות ללומדות לתואר שני. בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד (חברות בנעמת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה), לאחר שירות צבאי מלא / שירות לאומי או אזרחי.

להצטרפות ניתן לפנות לאתר ההסתדרות.
לרשימת מרחבי נעמת ברחבי הארץ: אנא לחצי לקישור הזה.

ניתן להגיש בקשה על גבי טופס בקשה למלגה

מענקי מחקר לדוקטורנטיות

לסטודנטיות לתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נעמת נותנת מענקי מחקר בסך 10,000 ש”ח ל-4 דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השוויון בין המינים, קידום מעמד האישה ולימודי מגדר.
בנוסף מוענקים מדי שנה מענקי מחקר מקרן על שם בבה אידלסון בסך 10,000 ש”ח ל-4 דוקטורנטיות בתחומי המדעים המדויקים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית בנעמת בטלפון: 03-6921970
או למייל shirlisha@naamat.org.il