מטפלת לכל 6 ילדים: חשש מקריסת מעונות היום.

יו"ר נעמת גליה וולוך בקריאה לממשלה: "העבירו את מעונות היום לסמכות משרד החינוך. החינוך לא מתחיל בגיל 3, החינוך מתחיל ברגע הלידה"