הצוות הניהולי

>>הצוות הניהולי

orlybitiעו”ד אורלי ביטי

סגנית יו”ר נעמת
יו”ר אגף פרויקטים מיוחדים
orlybitty@gmail.com
03-6921942 | 03-6921931

eyalagalili

עו”ד איילת גלילי

סגנית יו”ר נעמת
יו”ר אגף ספורט וגמלאיות
galilia@naamat.org.il
03-6921242

מירי אורן

יו”ר אגף לבריאות האישה

orenmiri3@gmail.com

09-9500080

אורנה פרץ

מנהלת מחלקת רכש

ornap@naamat.org.il

03-6921984

מירי בכר לוי

יו”ר אגף לפיתוח מנהיגות נשים בחברה רב תרבותית (ממרכז צפונה)

mirilevi@naamat.org.il

03-6921922

סימה רוקח אוחיון
יו”ר אגף לפיתוח מנהיגות נשים בחברה רב תרבותית (ממרכז דרומה)

simao@naamat.org.il

03-6921922

סמר סמארה
יו”ר אגף לתעסוקת נשים וחיים משותפים

ענת יפת

הלשכה לפניות הציבור

anaty@naamat.org.il

050-2030501

leaעו”ד לאה הדסי
יועצת משפטית ומנהלת מחלקת נכסים
hadassil@naamat.org.il
03-6921980

tovasinaiטובה סיני
מפקחת פדגוגית ארצית
tovas@naamat.org.il
03-6921908

ריקי ארידן
מנהלת רשת הגיל הרך
hagilharach@naamat.org.il

03-6921915 | 03-6921971
03-6921972

yaronmelechרו”ח ירון מלך
מנהל מחלקת כספים
yaron@naamat.org.il
03-6921992

minashefiרו”ח מינה שפי
מנהלת רשת חינוך
minas@naamat.org.il
03-6921973

nomanאמיר גרינברג
מנהל מח’ בינוי
binuy@naamat.org.il
03-6921912

shirlishavitשירלי שביט
מנהלת מח’ הבינלאומית
shirlisha@naamat.org.il
03-6921905 | 03-6921970
03-6921904

nomanעו”ד אידית טיטונוביץ
מנהלת הלשכות המשפטיות
telavivadv@naamat.org.il
03-5254422

galiעו”ד גלי עציון
מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה
gali_ek@hotmail.com
03-6921949

carmelכרמל איתן
דוברת נעמת
naamat@naamat.org.il
03-6921990