ועידת נעמת ה-21- המושב הרעיוני

אתמול  31.1.18 נערך המושב הרעיוני של נעמת בתאטרון הבימה ,במהלך המושב הרעיוני הובאו להצבעה הצעות ההחלטה שהתגבשו בוועידה המכינה אשר התקיימה ב 4.12.17.

הצעות החלטה ועידה רעיונית 2018