51% ייצוג לנשים

>>51% ייצוג לנשים

נשים מהוות 51% מאוכלוסיית מדינת ישראל. אך אינן זוכות לייצוג התואם את מספרן באוכלוסייה.
כל עוד לא מתקיים ייצוג שווה והולם של נשים בכל שדרות החברה לא תהה מדינת ישראל  מדינה של צדק וסולידריות חברתית.