שכר שווה לנשים

>>שכר שווה לנשים

למרות החקיקה המתקדמת פערי השכר בין נשים לגברים עודם בלתי נתפסים.
רק העמדת הנושא בראש סדר היום וקביעת יעד אסטרטגי של המדינה לצמצום הפערים יביא לצמצום התופעה עד לביטולה.