שוויון לנשים בנישואין ובגירושין

>>שוויון לנשים בנישואין ובגירושין

ביטול מרוץ הסמכויות, באופן שכל העניינים הקשורים בגירושין יידונו בערכאה אחת – בית המשפט לענייני משפחה.