עולם עבודה תומך משפחה

>>עולם עבודה תומך משפחה

רק על ידי התאמה של שוק העבודה לצרכים של נשים עובדות ושל משפחות, ניתן יהיה לקדם שוויון בין גברים לנשים בעולם העבודה.
בין השאר, הערכת העובדים/ות על פי שיטות הערכה ותגמול, המתבססות על תפוקה והישגים,לאפשרויות עבודה ושבוע עבודה גמיש,בהתאמה לענפי התעסוקה והתפקידים השונים לצד מתן ביטוי לצורכי המשפחה.