חינוך לשוויון מגדרי כחלק מתכנית הלימודים

>>חינוך לשוויון מגדרי כחלק מתכנית הלימודים

הדרך לשוויון מגדרי אמיתי עוברת במערכת החינוך.
הטמעת תכניות חינוך מגדרי כחלק מובנה מתוכנית הלימודים, החל מהגיל הרך תבטיח שינוי אמיתי וביסוס המודעות לערכי השוויון בין המינים