אקטיביזם

>אקטיביזם

בינואר 2013 קיימה נעמת את המושב הרעיוני הראשון .

במסגרת המושב הרעיוני שנערך במתכונת שולחנות עגולים החליטה הועידה להתמקד בחמישה דגלים אשר יהוו הבסיס לפעילות הציבורית של נעמת במהלך הקדנציה כולה.

להלן חמשת הדגלים:

  • עולם עבודה תומך משפחה
  • 51% ייצוג לנשים
  • שכר שווה לנשים
  • שוויון לנשים בנישואין ובגירושין
  • חינוך לשוויון מגדרי כחלק מתוכנית הלימודים