naamat

 

 

נעמת מפעילה מאז שנת לימודים תשע"ו, בהצלחה רבה, את התוכנית נעמת פלוס.

מעון נעמת פלוס משלב מקצועיות, מצוינות וחדשנות לצד פיקוח, מוניטין והניסיון רב השנים של נעמת בטיפול בילדים.

בנעמת פלוס אנו מציעים סל מגוון וייחודי של תוכניות העשרה ותגבור מעבר לסטנדרטים הבסיסיים.

סל פעילויות ההעשרה המוצע כולל מגוון רב כגון:

תפריט בשרי, מגוון חוגים תואמי גיל לכל כיתה: ליווי התפתחותי לתינוקות, חינוך מוסיקלי, תנועה, טבע וסביבה, גינה לימודית, סיפור בהמחשה עם דגש לסיפורים שונים לכל כיתה ובדגש על סיפורים בעלי אופי ברוח נעמת לשוויון מגדרי, הצגות והפעלות.

בנוסף מציעה נעמת להורים פעילויות משותפות להורים וילדים, תיעוד צילומי לאורך השנה עם דגש על צילומים מחיי היומיום במעון, הרצאות להורים המותאמות לגיל הרך במגוון נושאים, מתנות לחגים וליום הולדת ועוד.

תוכניות נעמת פלוס הינן בתוספת תשלום לפי הסל אותו בחר הצוות הניהולי במרחב לכל כיתה בנפרד. התשלום מורכב משכר הלימוד שנקבע על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כמפורט בערכת הרישום, ובתשלום נוסף בגין השירותים הנוספים.

ההורים והצוות משבחים את התוכנית ואנו מקבלים, באופן שוטף, משובים מצוינים מההורים שילדם מקבל סל פעילות עשיר ומהנה זה.

פניות הציבור
טל: 050-2030501 (המענה הטלפוני להורים ינתן בימים ראשון שני ורביעי בין השעות 8.30-14.30) |

דוא”ל: anaty@naamat.org.il

הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2

דוא”ל: hagilharach@naamat.org.il