מעונות רב תכליתיים

>>מעונות רב תכליתיים

פעילות נעמת עבור משפחות בסיכון

נעמת מפעילה עשרות מסגרות ייחודיות בכל רחבי הארץ, מעונות רב תכליתיים רבים, מועדונית אחת ומספר מעונות בהם פועלת תכנית “מסיכון לסיכוי”.

בנוסף פועלות במעונות נעמת תוכניות יחודיות מטעם התכנית הלאומית בהתאם לאיתור צרכים מוקדם שנעשה בשיתוף הרשויות המקומיות.

מעונות רב תכליתיים

מעון רב תכליתי הינו מעון יום אינטגרטיבי לילדי אימהות עובדות לילדים המופנים ע”י שירותי הרווחה. המעון מטפל בילדים בגילאים 3 חודשים עד 6 שנים, במצב של סיכון ופגיעות וכן מטפל בבני משפחותיהם.

רציונל המעון הרב תכליתי הוא להוות בית פתוח להורים, לעודד אותם להשתתף בפעילות היומיומית של הילדים.

מטרת המעון היא לקטוע את מעגל המצוקה הבין-דורית של משפחות לילדים במצבי סיכון, פגיעות וסכנה בגיל הרך, ובתוך כך לשפר את היחסים בין הילדים לבין הוריהם.

הטיפול במעון מכוון הן לילדים הן להוריהם והמסגרת רואה בהם שותפים בקביעת התוכנית ומעורבים בביצועה.

ההחלטה על הסבת מעון לרב תכליתי מתקבלת בין נעמת כארגון המפעיל. לבין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הצוות העובד במסגרת ומלווה אותה מטעם הארגון: מפקחת חינוכית, רכזת מעונות, מנהלתהמעון, גננת, מטפלות, מבשלת, עובדת סוציאלית וצוות טיפולי רב מקצועי המתוקצב מכספי הסל המשלים.

הצוות המלווה את המעון מטעם הממשלה: מפקחות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מדריך ראש צוות של המחלקה לשירותים חברתיים, בעלי תפקידים מהמחלקה לשירותים חברתיים הקשורים לתחום ילדים בסיכון ונציגי השירותים הרלוונטיים מהקהילה.

המעון פועל מ- 7:00 בבוקר ועד 19:00 בערב. המסגרת היא גמישה ושעות השהות של כל ילד נקבעות בהתאם לצורך ולתכנית הטיפולית. בשעות הצהריים מצטרפים ילדים בני 3-6 שנים, מגנים בקהילה, ממשפחות שנזקקות למסגרת שנקבעה ע”י שירותי הרווחה.

מפקחות מטעם נעמת משתתפות בהכשרה לממונים על מעונות רב תכליתיים מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים ואישיים נעמת מיוצגת ומשתתפת בקביעת המדיניות הארצית למעונות רב תכליתיים לגיל הרך.

פניות הציבור
טל: 050-2030501 (המענה הטלפוני להורים ינתן בימים ראשון שני ורביעי בין השעות 8.30-14.30)|

דוא”ל: anaty@naamat.org.il

הנהלת רשת המעונות לגיל הרך
טל: 03-6921971/2

דוא”ל: hagilharach@naamat.org.il