אודות היחידה לאישה ולמשפחה

>אודות היחידה לאישה ולמשפחה

היחידה היא הגוף הארגוני שאמון על קידום פעילות מניעה וטיפול בתופעה של אלימות כלפי נשים.

על פי השקפת העולם המקצועית של היחידה, פעולות מנע הן אבן דרך מהותית בתחום של טיפול ושיקום נשים נפגעות אלימות ובכוחן לחלחל ולהשפיע על מיגור התופעה.

היחידה כוללת ארבע תתי יחידות: