אודות היחידה לאישה ולמשפחה

>אודות היחידה לאישה ולמשפחה

היחידה היא הגוף הארגוני שאמון על קידום פעילות מניעה וטיפול בתופעה של אלימות כלפי נשים.

על פי השקפת העולם המקצועית של היחידה, פעולות מנע הן אבן דרך מהותית בתחום של טיפול ושיקום נשים נפגעות אלימות ובכוחן לחלחל ולהשפיע על מיגור התופעה.

היחידה כוללת ארבע תתי יחידות:

9201* קו ייעוץ נעמת לנשים במצבי משבר ובצמתים של שינוי
מערך הרצאות ארצי – בנושאי אלימות במשפחה-מניעה וטיפול, נשים בצמתים של שינוי ומשבר וכן אבהות.
אבא – מרכז נעמת להנחיית אבות
מקלט נעמת לנשים נפגעות אלימות וילדיהן