תיכונים טכנולוגיים

>>תיכונים טכנולוגיים

המטרה
קליטת תלמידים במסגרת תומכת, מצמצמת פערים ומשלימה חסכים. בתיה”ס מספקים הזדמנויות לחיזוק אישי ולהצלחות בתחום הלימודי.

הדרך
בתי הספר מאפשרים התקדמות בהתאם ליכולת, לכישרון ולמוטיבציה של כל תלמיד.
מסגרת הלמידה הינה מודולרית. התלמידים יכולים לצבור יחידות בגרות עד להשלמת תעודת בגרות מלאה.
קבוצות הלימוד הקטנות מאפשרות התייחסות פרטנית ותמיכה אישית.
צוות המורים מיומן, אכפתי ומקצועי.
בזכות שיטות הוראה מגוונות וייחודיות, הדרכה ותשומת לב, תלמידינו מגיעים להישגים מכובדים, מקור גאוה לכולנו.

לימודים טכנולוגיים
הלימודים הטכנולוגיים מאפשרים קבלת תעודה טכנולוגית והסמכות מקצועיות בהתאם למגמות הלימוד השונות, צבירת יחידות לימוד לתעודת בגרות. תלמידנו יכולים להשתלב בשוק העבודה במגוון המקצועות הטכנולוגיים.
התלמידים משתלבים בבתיה”ס במגמות טכנולוגיות שונות: תקשוב, הנדסת מכונות, אמנויות העיצוב, תחזוקת מערכות סלולריות, תקשורת וצילום, ניהול עסקי עיצוב שיער,ספורט,חינוך לגיל הרך, תיירות פנאי.

לימודים עיוניים
הלימודים העיוניים מתקיימים בכל מקצועות החובה ברמות קושי שונות.

שם ביה"סכתובתטלפון ביה"ס
תיכון טכנולוגי נעמת נחףליד קופ"ח ת.ד 3647 נחף מיקוד 20137 04-9880427
תיכון טכנולוגי נעמת מג'דל כרוםרח' ראשי ת.ד. 634מגד'ל כרום מיקוד 20190 04-9080540
תיכון טכנולוגי נעמת שפרעםליד העירייה שפרעם מיקוד 20200 04-9501574
תיכון טכנולוגי נעמת טמרהכביש ראשי,ת.ד. 171 טמרה מיקוד 30811 04-9940095
תיכון טכנולוגי נעמת מכררח' ראשי, מכר ת.ד. 6110 מיקוד 25105 04-9561956
תיכון טכנולוגי נעמת עין מאהלרח' ראשי, ת.ד. 1413 עין מאהל מיקוד 1790204-6561191
תיכון טכנולוגי נעמת כפר קרעת.ד. 28, כפר קרע מיקוד 3007504-6354655
תיכון טכנולוגי נעמת נצרתשכונת אל בשארה ,רח' 7052 מס' 34 נצרת מיקוד 1600004-6564156
תיכון טכנולוגי נעמת חדרהשאר ישוב 24 חדרה מיקוד 3826104-6326178
תיכון טכנולוגי נעמת השרוןשכונת נווה נאמן שמעון הצדיק 41 הוד השרון מיקוד 4524109-7402267
תיכון טכנולוגי נעמת פתח תקווהקפלן 42 ת.ד. 358 פ"ת מיקוד 4910203-9218619
תיכון טכנולוגי נעמת לודהצנחנים 2 לוד, מיקוד 7131608-9222392
תיכון טכנולוגי נעמת יפושד' ירושלים 153 יפו ת.ד 27030 מיקוד 6815203-6822386
תיכון טכנולוגי נעמת חולוןשכ' קרית שרת,רח' קק"ל 13,חולון מיקוד 5848603-5595224
תיכון טכנולוגי נעמת ראשל"צשכ' המזרח רח' אלפסי 13,ראשל"צ מיקוד 7552403-9467754
תיכון טכנולוגי נעמת רחובותרח' ש"י 12 רחובות מיקוד 7625108-9475296
כפר נוער כנותד.נ. אבטח כנות מיקוד 7982508-8548103
כפר נוער עיינותד.נ. עמק שורק עיינות מיקוד 7049008-9303603
שם ביה"סכתובת
תיכון טכנולוגי נעמת נחףטל': 04-9880427
ליד קופ"ח ת.ד 3647 נחף מיקוד 20137
תיכון טכנולוגי נעמת מג'דל כרוםטל': 04-9080540
רח' ראשי ת.ד. 634מגד'ל כרום מיקוד 20190
תיכון טכנולוגי נעמת שפרעםטל': 04-9501574
ליד העירייה שפרעם מיקוד 20200
תיכון טכנולוגי נעמת טמרהטל': 04-9940095
כביש ראשי,ת.ד. 171 טמרה מיקוד 30811
תיכון טכנולוגי נעמת מכרטל': 04-9561956
רח' ראשי, מכר ת.ד. 6110 מיקוד 25105
תיכון טכנולוגי נעמת עין מאהלטל': 04-6561191
רח' ראשי, ת.ד. 1413 עין מאהל מיקוד 17902
תיכון טכנולוגי נעמת כפר קרעטל': 04-6354655
ת.ד. 28, כפר קרע מיקוד 30075
תיכון טכנולוגי נעמת נצרתטל': 04-6564156
שכונת אל בשארה ,רח' 7052 מס' 34 נצרת מיקוד 16000
תיכון טכנולוגי נעמת חדרהטל': 04-6326178
שאר ישוב 24 חדרה מיקוד 38261
תיכון טכנולוגי נעמת השרוןטל': 09-7402267
שכונת נווה נאמן שמעון הצדיק 41 הוד השרון מיקוד 45241
תיכון טכנולוגי נעמת פתח תקווהטל': 03-9218619
קפלן 42 ת.ד. 358 פ"ת מיקוד 49102
תיכון טכנולוגי נעמת לודטל': 08-9222392
הצנחנים 2 לוד, מיקוד 71316
תיכון טכנולוגי נעמת יפוטל': 03-6822386
שד' ירושלים 153 יפו ת.ד 27030 מיקוד 68152
תיכון טכנולוגי נעמת חולוןטל': 03-5595224
שכ' קרית שרת,רח' קק"ל 13,חולון מיקוד 58486
תיכון טכנולוגי נעמת ראשל"צטל': 03-9467754
שכ' המזרח רח' אלפסי 13,ראשל"צ מיקוד 75524
תיכון טכנולוגי נעמת רחובותטל': 08-9475296
רח' ש"י 12 רחובות מיקוד 76251
כפר נוער כנותטל': 08-8548103
ד.נ. אבטח כנות מיקוד 79825
כפר נוער עיינותטל': 08-9303603
ד.נ. עמק שורק עיינות מיקוד 70490

לחצי כאן להורדת קובץ אקסל המכיל מידע מורחב