קידום מעמד האישה בישראל – שינוי המדיניות החברתית
להשגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.