קידום מעמד האישה בישראל – שינוי המדיניות החברתית
להשגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.

מרכז וועידת נעמת 4/8/20