קידום מעמד האישה בישראל – שינוי המדיניות החברתית
להשגת שוויון בין המינים במשפחה, בעבודה, בחברה ובכלכלה.

קו פתוח בדיני עבודה
קו פתוח לפניות הורים לילדים בגיל הרך