פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר עבודה והורות הכל על פס"ד ורד פרי

 
מורה נבוכות כל מה שרצית לדעת על פס"ד ורד פרי,

(הכרה בהוצאות טיפול בילדים)

מאת עו"ד גלי עציון[1]

יום חמישי ה- 30/4/09 יירשם ללא ספק כיום חשוב בחייהם של עובדים רבים, הורים לילדים צעירים. זה היום שבו וקבע בית המשפט העליון כי  ניתן לנכות ההוצאות ששולמו למטפלת או למעון מההכנסה החייבת במס הכנסה ודחה את ערעורה של רשות המיסים.

 

כל הורה לילדים קטנים יודע כי יציאה לעבודה כרוכה בעלות גבוהה מאד של הוצאות הטיפול בילדים. אמנם מדובר בעלות למשפחה כולה, אך מי שבעיקר משלמות את המחיר באובדן קריירה הן האמהות. ביום חמישי, 30/4/09 דחה בית המשפט העליון את ערעורה של רשות המיסים על פסק הדין  התקדימי של בית המשפט המחוזי בתל אביב, וקבע כי על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוצאות שהוציאה משפחה לטיפול בילדים, בזמן שההורים בעבודה, הן הוצאה בייצור הכנסה וינוכו מהכנסות ההורים למס הכנסה.

 

תחילת הסיפור: ורד פרי, עו"ד במקצועה, אם לשני ילדים  בני 5 ו-2, החליטה שלא צודק שהיא משלמת עבור סידור לילדיה, בשעה שהיא עובדת וההוצאות האלה לא מוכרות למס הכנסה. פרי קיזזה מהכנסותיה המוצהרות למס הכנסה את התשלומים ששילמה למעון יום ומועדונית לילדיה. מס הכנסה דחה את השומה ופרי הגישה ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי . 

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט מגן אלטוביה, קיבל בפסק הדין התקדימי את ערעורה של פרי. ביהמ"ש קבע כי אלמלא ילדיה של פרי היו נתונים בהשגחה ראויה בידי אחרים במשך שעות העבודה של הוריהם, לא היו יכולים פרי ובן זוגה לייצר הכנסה.   בית המשפט הכיר בזכותו של כל אחד מבני הזוג להגשים את שאיפותיו המקצועיות ואת זכותו לעסוק במקצועו וליצור פרנסה לו ולבני ביתו. השמת ילדים במסגרת חינוכית, קבע בית המשפט, ביחוד בגיל הרך נעשת על מנת לאפשר להורים לצאת לעבודה ולשם ביצוע העבודה.

 

רשות המיסים ערערה לבית המשפט העליון.

 

בית המשפט העליון, בפסק הדין התקדימי, בהרכב מורחב של 5 שופטים, קיבל  פה אחד את עמדתה של פרי ואת החלטת בית המשפט המחוזי כי אלמלא היו ילדיה של פרי נתונים בהשגחה ראויה בידי אחרים במשך שעות העבודה של הוריהם, לא היו יכולים בני הזוג לייצר הכנסה.   ערעורה של רשות המיסים נדחה.

 

אז מה בעצם קבע בית המשפט?

 

מה מותר לקזז?

 

בית המשפט המחוזי קבע כי

  • ביחס תשלום לשמרטף או למטפלת בבית ניתן לקזז את מלוא ההוצאה מההכנסה החייבת במס – בכפוף לעיקרון של סבירות ההוצאה.
  • ביחס למועדונית, קבע בית המשפט כי עיקר ההוצאה נועד לשם השגחה. לפיכך, נקבע כי יש להתיר בניכוי שני שליש ממנה (כאשר השליש האחר "מביא בחשבון את טובת ההנאה האישית לרבות ארוחה").
  • ביחס לתשלומים למעון (שבו סופקה לילדים גם ארוחת צהריים), קבע בית המשפט המחוזי כי ניתן לקזז מחצית מהתשלומים מההכנסה החייבת במס.  

 

בית המשפט העליון הותיר על כנן את קביעותיו של בית המשפט המחוזי.

 

מי יכול לנכות את ההוצאה

 

  • כל תא משפחתי שבו 2 ההורים, (או במקרה של משפחה חד הורית, ההורה היחיד),  עובדים יכול לנכות את ההוצאה בין אם כנגד הכנסת האם ובים אם כנגד הכנסת האב.

בית המשפט מציע לרשויות המס לקבוע כי במקרה של תא משפחתי שבו 2 הורים, יוכל כל אחד מההורים לנכות מחצית מסכום ההוצאה המוכרת כנגד הכנסתו.                            

  • שכירים וגם עצמאים.

 

ממתי אפשר לנכות?

 

בית המשפט העליון קבע ברוב של 3 כנגד 2 שמעד תחילת הניכוי יהיה מ-  1/1/2010

 

2 שופטות, הש נאור והש' חיות סברו שלא נכון לדחות את התחולה ל2010.

 

האם זו פריוילגיה לעשירות בלבד?

 

בית המשפט העליון קבע כי

  • התרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה אינה הטבה ואינה סובסידיה 'סקטוריאלית'. ההתרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה נגזרת מתכליתו של מס ההכנסה למסות את הכנסתו האמיתית של האדם.
  • אם שני נישומים – אחד מטופל בילדים והאחר לא – משתכרים שכר ברוטו זהה והנישום האחד נאלץ להוציא הוצאות השגחה לצורך ייצור הכנסתו, כי אז חיובם של השניים במס זהה, ללא התרה בניכוי של ההוצאה בייצור ההכנסה, יביא לעיוות מערכת המס ולאי-שוויון פסול בין הנישומים.

 

 

מה עוד צריך?

 

אסור לשכוח את כל הנשים שאינן מגיעות לסף המס ולכן השלב הבא הוא חינוך חינם מהגיל הרך וצהרונים חינם.[1]השתתפה מטעם הלשכה המשפטית של נעמת, יחד עם משרד עו"ד שקל בצוות המשפטי שייצג את עו"ד ורד פרי,

 

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות