פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר עבודה והורות מדיניות סבסוד מעונות היום

מדיניות סבסוד מעונות היום:
ישראל בהשוואה בינלאומית 
 מירב פרץ, אחראית מחקר ומידע, נעמת
 

מאז משנות השמונים, הולכת וגדלה במרבית המדינות המפותחות ההוצאה הציבורית למדיניות תומכת-משפחה ולהענקת שירותים לילדים, ובכלל זה מעונות-יום.  מגמה זו נבעה משני גורמים מרכזיים. הראשון נעוץ בשאיפה לעודד ילודה במדינות אלה, שמתאפיינות בתהליך של הזדקנות אוכלוסייה (הנובע הן מעליית תוחלת החיים והן מירידת שיעורי הילודה), והשני הוא הצורך להתמודד עם השינויים המבניים של משפחות, שכוללים מודלים הולכים ורווחים, הן של שני הורים מפרנסים, והן של משפחות חד-הוריות, אשר הופכים את מסגרת הטיפול בילדים קטנים לחיונית.

 

על בסיס אלה, מונהגת במדינות המערב, במידה זו או אחרת, ובהיקף רחב יחסית במדינות סקנדינביה, מדיניות ציבורית של תמיכה במשפחה הכוללת הטבות מס, תשלומים ישירים, חופשות לידה, וחינוך מסובסד לגיל הרך.  ראוי לציין, כי השפעותיהם של חלק מצעדי מדיניות תומכת משפחה על אי-השוויון המגדרי, שנויות במחלוקת. תוכניות נדיבות של חופשות לידה ארוכות, ואפשרות לעבודה גמישה וחלקית להורים, למשל, לצד יתרונותיהם, הן בעלות "מחיר" לאימהות עובדות, שמוסיפות להיות כמעט היחידות שמנצלות זכויות הוריות אלה, ובכך מונצח אי-השוויון של חלוקת התפקידים המסורתית ונחיתותן של הנשים בשוק העבודה.  עם זאת, מדיניות סבסוד מעונות-יום אינה סובלת מחיסרון כזה, והיא מהווה אחד הכלים היעילים להשתלבות ולקידום של נשים בשוק העבודה, כפי שמלמד הניסיון הבינלאומי.
 

בישראל ההוצאה הציבורית על מעונות יום מסתכמת בכ-560 מיליון ₪, המהווים כ-0.1% (עשירית אחוז) מהתוצר. נתון זה ממקם את ישראל בתחתית טבלת הדירוג של המדינות המערביות, מבחינת היקף ההוצאה על מעונות יום.  המדינות המובילות הן איסלנד, דנמרק, פינלנד  ושבדיה עם הוצאה ציבורית על מעונות בשיעורים שבין 0.8% ל-1.2% מהתוצר. היקף הוצאה דומה לזה בישראל קיים באיטליה, בהונגריה, בסלובקיה, בצ'כיה, בספרד, ובקוריאה.

 

כאשר לוקחים בחשבון הן את רמת התוצר הנמוכה יחסית, והן את שיעור הילדים, הגבוה יחסית, בישראל לעומת המדינות המפותחות, מחמירה תמונת המצב המשקפת את היקף הסבסוד של מעונות, במונחים של כח-קנייה, ובהתחשב במספר הילדים בגיל הרלוונטי. רמת ההוצאה הציבורית על מעונות-יום בדולרים, בממוצע לילד בגיל הרלוונטי (0-3), נמוכה בישראל באופן משמעותי מזו המקובלת בעולם המערבי, והיא מהווה בין 5% ל-13% מזו במדינות סקנדינביה, וכ-20% מזו בבלגיה, באנגליה, ובארה"ב. 
 
 
מבוא מתוך חוברת שפורסמה בכנס " נשים- הכוח לצמוח", כנס תל אביב לנשים ולכלכלת ישראל, ספטמבר 2008 
 
 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות