פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר על סדר היום מטרות נעמת לשנים הבאות

 
מטרות נעמת לשנים הבאות
 
מתוך דברי עו"ד טליה לבני, יו"ר נעמת
בועידת נעמת ה - 19, יולי 2007
 
 
נעמת, כתנועת הנשים חברות ההסתדרות, חייבת לציבור הנשים העובדות, בראש ובראשונה, את התיקון ההכרחי והנדרש למצבן בשוק העבודה. מצב בו פערי השכר בין נשים לגברים הם בשיעור שבין 38% – ל -40% אינו יכול להמשך. אנו חייבות להראות, להצביע, לייעץ ולהציע למוסדות ההסתדרות, לאיגודים המקצועיים, לארגונים הכלכלים של המעסיקים ולמדינה את הדרך לצמצם את הפערים. 
              
 
 אנו חייבות להיבחר לכל מוסד בו ניתן לפעול לצמצום הפערים ובראש ובראשונה לועדי העובדים – נעמת תפעל בקדנציה זו לעודד נשים להיות חברות ועדי עובדים, להתמודד לראשות ועדי העובדים, להיבחר למוסדות האגודים המקצועיים ולכל מוסד בהסתדרות.
          
 

נעמת תפעיל קורסי הכשרה מיוחדים לעידוד נשים לפעילות בוועד העובדים, קורסים שיעצימו אותן, ימקצעו אותן וילוו אותן לאורך פעילותן.

נעמת תעמיד ייעוץ משפטי וכלכלי מיוחד לחברות ועדי העובדים לצורך בחינת הדרכים לצמצום פערי השכר במקום עבודתן.                              
 
נעמת תקבע נציגות נעמת בכל מקום עבודה לפיתוח ושמירת קשר עם העובדות ולמתן סיוע וייעוץ ככל שידרוש. · נעמת תמשיך לפתח וליישם את האמנה בדבר התאמת עולם העבודה להורות.           
           
 ברור כי ככול שתנאי האמנה ייושמו ויכללו בהסכמים קיבוציים – כך יצומצם הפער בשכר ובקידום. כך לדוגמא- אם תוספת המעונות, שהינה אולי התוספת היחידה שלא הפכה לתוספת אחוזית וגם לא הוצמדה לשכר, תהפוך להיות תוספת משמעותית ביחס לעלויות כיום, כפי שהיתה בעבר - יצומצם הפער. 
                
 אם תוכר עבודה מהבית, של נשים אמהות לילדים קטנים, כחלק מהמשרה, או כשעת נוספות, כפי שהוכח, במחקר האחרון של התמ"ת לפיו אמהות לילדים קטנים עובדות 10 שעות בשבוע מביתן ללא תשלום שכר, אם הן תקבלנה שכר עבור שעות אלה – יצומצם הפער. נעמת תמשיך בקדנציה זו להיאבק למען חינוך חינם לגיל הרך. רק במצב בו הנטל הכבד של עלות הטיפול בילדים בגיל הרך לא תיפול על המשפחה הצעירה ובעיקר לא תעקר את כדאיותה של יציאת האם הצעירה לעבודה, רק אז נוכל לראות יותר ויותר נשים מצטרפות לשוק העבודה וכמובן נתרום בכך ליציאה מקו העוני של משפחות רבות. נכון, שיעור השתתפותן של הנשים בשוק העבודה עולה מדי שנה. אנו קרובות ל- 50% ואנו דורשות כי כדי שנמשיך ונצטרף לשוק העבודה הוצאות שכר הלימוד במעונות יחולו על המדינה.               
הנושא הזה חייב לעלות לסדר היום הציבורי ולקבל מענה הולם.
                  
 אם נהיה נחושות ונמשיך בו ללא הרף וללא לאות בכל הדרכים בהן ניתן לקיים מאבק ציבורי – אני מאמינה כי קולנו ישמע וישפיע. כי מגיע לנו שמדינת ישראל תקצה לפחות חלק מתקציבה למען ציבור הנשים בעובדות.
       
 בדצמבר 2003 החליטה כנסת ישראל להעלות את גיל הפרישה של נשים וגברים. בעוד שלגבי הגברים הועלה גיל הפרישה בשנתיים מ- 65 ל- 67 הרי לגבי הנשים הועלה גיל הפרישה ל- 62 אבל עם מנגנון אוטומטי שמאפשר העלאתו לגיל 64. נקבע בחוק כי תוקם ועדה לבחינת גיל הפרישה לנשים, אך אם היא לא תקום או לא תגיש מסקנותיה הטייס האוטומטי יביא אותנו לגיל פרישה של 64 לנשים. החוק שעבר התעלם כליל ממסקנות ועדת נתניהו שהעירה כי אין להעלות את גיל הפרישה לנשים בטרם יופעלו מנגנוני בקרה וקידום שיווין, בטרם תובטח העסקתן של נשים בגילאים מבוגרים, ובטרם יצומצמו פערי השכר. אך ממשלת ישראל וכנסת ישראל התעלמו מכל אלה. והיום מוצאות עצמן נשים נפלטות משוק העבודה ללא פנסיה וללא קצבת זקנה מהביטוח הלאומי. ונשים אחרות, במקצועות עתירי שחיקה מוצאות עצמן אסורות במקום העבודה גם כאשר כוחן תש.                   
 
 נעמת תיאבק למען עצירת גיל הפרישה לנשים בגיל 62 ולמען הבטחת מנגנוני פרישה מוקדמת ללא קנס.
הצעת חוק גיל פרישה לאשה הוכנה לבקשתי ע"י עורכות הדין של הלשכה המשפטית שלנו וחברת הכנסת שלי יחימוביץ, שותפתנו למאבק זה תניח אותה על שולחן הכנסת. למאבק זה נצטרך לגייס חברי כנסת מכל המפלגות. נצטרך לגייס את דעת הקהל. נצטרך אולי להוכיח את כוחן של הנשים העובדות ע"י שביתת מחאה שתאמר, השיבו את הגזילה- עצרו את גיל הפרישה- איננו רוצות להיות אסורות במקום העבודה כשתש כוחנו- זה בנפשנו.
    
               
נעמת תעמיק ותרחיב את טיפולה במניעת הטרדה מינית במקומות העבודה. נעמת וההסתדרות יפנו ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים על מנת להקים בית דין משמעתי לעובדי המגזר העסקי שתפקידו יהא לדון בתלונות בגין הטרדה מינית במקומות העבודה. החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על הממונות (או הממונים) תפקיד קשה של הכרעה בין שתי עדויות, במקום בו במקרים של מקומות עבודה קטנים, קיימת היכרות קודמת עם המתלוננת. הממונות לא עברו הכשרה מיוחדת בדיני ראיות ואינן משפטניות ולעיתים גם למשפטניות ולמשפטנים ההכרעה קשה. ולכן מספר רב של תלונות אשר מקומן במישור המשמעתי - או שאינן מטופלות מחוסר יכולת הכרעה, או שמופנות למישור הפלילי. ואם המתלוננת אינה מעוניינת בהגשת תלונה פלילית, ולאור האווירה בעת האחרונה, בה הופעלה, גם אם לא במתכוון, מערכת הרתעה כלפי המתלוננות, הרי זו התוצאה של עסקת הטיעון. נראה לי כי נכון יהיה להקים וליצור את אותו מסלול משמעתי הקיים בשרות המדינה, גם לעובדי המגזר העסקי. בית דין משמעתי, בו יכהנו שופטים בדימוס או משפטנים יוכל לתת פתרון הולם ולקבוע את העונש המתאים. להזכירכם, גם המוסד לבוררות מוסכמת וגם בית הדין לעבודה מקורם בהסכמה משותפת בין ההסתדרות והמעסיקים, וכאן תהיה הסכמה משולשת בין ההסתדרות, המעסיקים ונעמת – שלושת הצדדים לאמנה. 
 
             
 בנושא מניעת אלימות במשפחה, נעמת תמשיך ותעמיק את פעילות ההסברה במקומות העבודה, בצבא ובכל מקום בו נוכל לקיים הרצאות וסדנאות על מנת להפיץ את הידע הנאגר בנעמת ולהסביר לחברים וחברות בעבודה מהם הסימנים, כיצד ניתן לטפל בהם ולמי אפשר לפנות לקבלת עזרה. נעמת תפנה לכל המעסיקים על מנת לקיים, על חשבון שעות העבודה, פעילות הסברה בנושא אלימות במשפחה, כפי שהדבר קיים בחוק למניעת הטרדה מינית. ובמקרה הצורך תפעל נעמת ביוזמת חקיקה לחייב קיומם של מפגשים אלו. רק הסברה חותכת אוכלוסיות, מקצועות ושכבות סוציואקונומיות שונות תוכל לסייע למאבק בנגע החברתי הזה. נעמת קראה בעבר לממשלת ישראל להקים רשות ממלכתית אחת לטיפול בכל נושאי האלימות במשפחה. אני קוראות מכאן לחבר הכנסת גדעון סער יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה לפעול להקמת רשות כזו. ישנן מדינות בהן האחריות לטיפול מסורה למיניסטריון לענייני נשים או משפחה. אך אצלנו, בהיעדר משרד ממשלתי אחד האחראי לנושא מי ידאג לתקציבי הסברה וחינוך, מי האחראי למניעת הנפילה בין הכיסאות של נשים רבות. מי אחראי במדינת ישראל למניעת הרצח הבא של אישה מוכה? תיאומים בין משרדי ממשלה – זו התקדמות. אולם אנו דורשות – רשות אחת, מרכז מידע אחד, אחריות אחת וסמכות לדרוש תקציבים הן לטיפול והן להסברה והדרכה. 
                   
 
נעמת תמשיך, בשיתוף ויצ"ו ואמונה, להיאבק למען שיפור תנאי התקינה במעונות היום של הארגונים. וכולנו, יחד עם יו"ר ההסתדרות נפעל לשיפור שכרן של עובדות המעונות. יש להכיר במקצוע המחנכות, המטפלות במעונות והסייעות בגנים, כמקצוע חינוכי מיוחד הראוי להסכם קיבוצי מיוחד, אשר יוחל בצו הרחבה על כל מפעילי המעונות לגיל הרך. לא יתכן כי החשב הכללי במשרד האוצר יעלה בדעתו רעיון עיוואים לערוך מכרז על מחיר בפיקוח של שכר הלימוד במעונות. ברור כי אם יתממש הדבר התחרות היחידה תהא על תנאי השכר, או, ליתר דיוק, על אי מתן תנאי שכר ועבודה הולמים. לכן הסכם קיבוצי מיוחד כל כך דחוף. הסכם כזה יכיר תודה, כפי שאנו מכירות תודה, לעובדות המעונות, אשר עבודתן קשה ושוחקת והן מבצעות אותה מכל הלב, תוך תחושת שליחות לחינוך דור הקטנטנים שכה יקרים לנו, ולעתיד המדינה. נעמת בקדנציה זו תחזק את הקשר עם הקהילה .
המרכזים הקהילתיים של נעמת יתרכזו בצירוף חברות צעירות, בקיום סדנאות בנושא הקשר הבין דורי, בנות ואמהות, קשר שיכול להעצים נשים ולחזקן, אך תמיד יש צורך בקבוצות תמיכה והנחיה על מנת להגיע להעצמה. במרכזים הקהילתיים יופעלו מועדוני גימלאיות וקבוצות מתנדבים לתרומה ולסיוע לנשים בקהילה.
נעמת תמשיך לפעול, וביתר שאת, לקידום והעצמת חברותינו הערביות והדרוזיות. נעמת על כל חברותיה, היהודיות הערביות והדרוזיות, חברות מכל חלקי החברה, נשים עובדות, אמהות וגמלאיות, מוכיחה כי השותפות בין כל חלקי האוכלוסייה על גווניה, אמונותיה ותרבויותיה היא לא רק אפשרית, אלא אף מפרה ומעצימה. אנו יכולות להיות גאות בדוגמא שאנו נותנות לחברה הישראלית. נעמת כתנועה חברתית של נשים עובדות הינה תנועה לשלום, שיווין ושיתוף בין נשים. את אחוות הנשים הזו עלינו להפעיל על מנת לקדם את תהליכי השלום עם שכנינו.
 אנו, כאמהות, רוצות חיים לילדינו, חיים בשלום, בחברה בה הצדק החברתי הינו ערך עליון. נעמת תמשיך להיפגש עם נציגות חברותינו הפלשתיניות על מנת לקדם את הקרבה והאחווה בין נשות שני העמים. על מנת שנוכל לקיים את כל המשימות שתיארתי ולהפכן לתכנית עבודה ל- 5 השנים הבאות עלינו להקים יחידת מידע וכלכלה.
    
לנו ידע רב בתחום זכויות הנשים בכל תחומי החיים, העבודה, המשפחה והמעמד האישי, אנו צריכות לחלוק ידע זה עם כל חברותינו. עלינו לראות עצמנו כמרכז ייעוץ והסברה בנושאים אלה. היחידה למידע וכלכלה תאסוף ידע מחקרים וסקרים בתחומי דרכי העסקה גמישות של נשים, צעדים לצמצום פערי שכר במדינות שונות, ותרכז מחקרים השוואתים כיצד מדינות וגופים אחרים מתמודדים עם הבעיות שנצבות בפנינו.
        
היחידה תעמוד בקשר עם אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אשר יעשירו אותנו בעבודותיהם המדעיות בתחום המגדר, יחסי עבודה ודיני משפחה. כמו כן תערוך עבורנו ניתוחים כלכליים לביסוס הצעותינו ותגובותינו להצעות של אחרים. ולסיכום, אנו נמשיך לפעול להעצמת נשים, לשיתופן במוקדי קבלת ההחלטות הלאומיות. אנו נאבק לשיווין מלא – שיווין בזכיות, שיווין בהזדמנות, שיווין בשכר ושיווין בייצוג, למען חברה צודקת ושוויונית שתהא ראויה לילדינו.
             
אנחנו חייבות, כי אנו תנועת הנשים הגדולה במדינה. ואנחנו ניאבק בנחישות ובאומץ לקביעת פני המדינה – עד שתאיר פניה!!!
 
 
תצלום: ישראל מלובני, ועידת נעמת ה - 19, יולי 2007 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות