פרח
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
נשים ומיגדר עבודה והורות חינוך חינם לגיל הרך

 

החל במחצית השנייה של המאה ה- 20 חלה עליה משמעותית בשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה בישראל כמו גם במדינות המתועשות. בשנים אלו ואף לפני קום המדינה הוקמו מעונות היום באמצעות ארגוני הנשים וזאת על מנת לתת מענה לנשים העובדות עבור ילדיהן בגיל הרך.
 
במשך השנים גדל מספר מעונות היום וכן הוקמו משפחתונים: מ- 200 מעונות בשנת 1969 , בהם טופלו כ- 10,000 ילדים, ועד 1650 מעונות וכ- 2300 משפחתונים בשנת 2003 , בהם טופלו כ- 82,000 ילדים. נכון להיום, מחויבות המדינה היא לחינוך ילדים מגיל שלוש ומעלה, לפי חוק לימוד חובה- 1949 , אך אין מסגרת מחייבת לפעוטות מגיל חצי שנה ועד שלוש שנים, ולפיכך לא קיים סבסוד ממשלתי מלא של מסגרות לילדים בגיל הרך. לכן, בבואן בפני הבחירה לעבוד או להישאר בבית השיקול המרכזי שעומד לנגד עיניהן של אמהות רבות כרוך בגובה עלות הטיפול בפעוט מחוץ לבית ביחס לגובה ההכנסה של האם מעבודתה.
 
מניתוח הגורמים לפערים החברתיים והמגדריים בין נשים לגברים, עולה בברור כי אחת מנקודות השבר המרכזיות הינה העלות הגבוהה של הטיפול בילדים בגיל הרך, אשר לעיתים קרובות מונעת יציאת שני בני הזוג לעבודה מלאה, ובכך מסיגה לאחור את מצבן הכלכלי של המשפחות הצעירות. פערים אלו, לאחר שנפערו, קשים מאוד לצמצום ולסגירה והם נותנים אותותיהם בחוסנה החברתי של המדינה. לא רק זאת אלא שגם את הפערים בין ילד לילד הנפערים בגיל הרך, קשה לסגור בהמשך במסגרות החינוך הפורמאליות, דבר התורם להגברת אי השוויון.
 
נעמת יזמה מהלך להחלת חוק חינוך חינם במעונות היום ובמשפחתונים מתוך ראיה כי זהו מהלך שיתרום לצמצום הפערים החברתיים ולעידוד יציאת נשים לעבודה.  מסקר שנערך ע"י מכון גאוקרטוגרפיה עבוד נעמת לרגל כנס שהתקיים ע"י נעמת ביום ג' ה -28/3/06 בת"א ועסק ביזמת יו"ר נעמת, עו"ד טליה לבני להחלת חינוך חינם בגיל הרך עולים הממצאים הבאים:
לשאלה האם החלת חינוך חינם לגיל הרך (גילאי 0 עד 4) יתרום להרחבת המשפחה, השיב רוב הציבור (60%) כי חינוך חינם יתרום להרחבת המשפחה. שיעור זה גבוה במיוחד , 70%, בקרב הנשים הנשואות שלהן ילדים בבית. לשאלה האם מסגרות חינוך לגיל הרך יעודדו יותר נשים לצאת לעבודה או להרחיב את היקף משרותיהן, השיבו רוב הנשים הנשואות עם ילדים, 67%, כי הן בטוחות שמסגרת חינוך חינם לגיל הרך תעודד אותן לצאת יותר לעבודה או להרחיב את היקף המשרה שלהן. שיעור הגברים הבטוחים בכך נמוך יותר ועומד על 43%. לשאלה באיזה מידה חינוך חינם ישפר את המצב הכלכלי של משפחות אשר להן ילדים בגיל הרך, נמצאו הנשים הנשואות שלהן ילדים בבית, כמעריכות יותר את התרומה הכלכלית של חינוך חינם לגיל הרך למשפחה: 75% מהן מציינות שהמצב הכלכלי ישתפר במידה רבה מאוד, בעוד שרק 41% מהגברים הנשואים עם ילדים ציינו כך. בסקר נתבקשו הנשאלים להעריך מהו אחוז ההוצאה על ילדים מסך הוצאות המשפחה. רוב הציבור, (63%), מעריך שההוצאה על ילדים יכולה לנוע בין 40% עד למעלה מ- 70% מסך ההוצאה המשפחתית. שיעור זה גבוה יותר בקרב הנשים הנשואות, שלהן ילדים בבית, ומגיע עד ל- 69% לעומת רק 53% מהגברים הדומים להן.
               
 
לדברי יו"ר נעמת, עו"ד טליה לבני, תוצאות הסקר רק מחזקות את נעמת במאבקה להחלת חינוך חינם בגיל הרך. " על פי המצב היום חינוך לתינוקות יקר בהרבה מלימודים באוניברסיטה וזהו מצב בלתי סביר שמשפחות צעירות רבות נאלצות להוציא משכורת שלמה ולעיתים יותר מכך בגין הוצאות המעון או המשפחתון" אומרת לבני, ומוסיפה כי אין לה כל ספק כי חינוך חינם לגיל הרך מהווה מכשיר יעיל ביותר להוצאת משפחות מעוני, אם בדרך של הקטנת ההוצאות בגין הילדים ואם בדרך של עידוד יציאת נשים לעבודה.
 
 
 
לחתימה על העצומה  בשפה העברית
לחתימה על העצומה בשפה הערבית
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות