פרח
פרח
פרח
פרח
מעונות ובתי ספר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
מעונות ובתי ספר אודות המעונות הצוות המקצועי

הצוות המקצועי                

תקן כוח אדם              

צוות העובדות בכל מעון מורכב מ: מנהלת מעון המהווה ראש צוות ניהולי וחינוכי; צוות מטפלות מוסמכות; טבחית מנוסה ו- גננת מנוסה במעונות בהם פועלת כיתת גן. מספר המטפלות בכל מעון נקבע עפ"י התקן של משרד התמ"ת. התקן הוא עפ"י גילאים (נקבע לפי גיל הילד בתחילת שנת הלימודים, ולא שתנה במשך השנה): עד גיל 15 חודשים: 2 מטפלות ועוד תוספת של מטפלת ל-3 שעות ביום (0.4 משרה) לכל 15 ילדים. 15 חודשים עד שנתיים: 2 מטפלות ועוד תוספת של מטפלת ל-3 שעות ביום (0.4 משרה) לכל 22 ילדים. שנתיים עד שלוש שנים: 2 מטפלות לכל 27 ילדים. שלוש שנים ומעלה: מטפלת וגננת לכל 35 ילדים (כיתת גן). במידה ויש בכיתה יותר ילדים (לעיתים משרד התמ"ת מאשר תוספת ילדים בכיתה) מוסיפים שעות טיפול לפי התקן.ייתכן מקרה של כיתה מעורבת עם ילדים בגילאים שונים, במקרה כזה מחשבים את התקן לפי הילדים.              

               

הכשרה והסמכה של הצוות המקצועי              

אחת לחודש, לאורך שנת הלימודים, משתתפות המפקחות החינוכיות והרכזות האדמיניסטרטיביות ביום הכשרה, המוקדש ליישום תוכניות הלמידה החדשות ולקידום הצוות החינוכי של המעונות. מנהלות המעונות והמטפלות לומדות במדרשה ובכיתות לחינוך מבוגרים, כדי לקבל תעודות הסמכה ותעודות סיווג מקצועי ממשרד העבודה והרווחה, וכן משתתפות במפגשי הדרכה של המפקחות החינוכיות בנושאים: תזונה, תיווך ב גיל הרך, אית ור ילדים בסיכון, בניית תוכנית שנתית ועוד. בנוסף, הן עוברות הכשרה בקורסים בנושא עזרה ראשונה, השתלמויות של "בטרם" בנושאי בטיחות והשתלמויות של משרד הבריאות.              

אחת לשנה משתתפות המנהלות והמטפלות בהכשרה כוללת בנושאים הקשורים לטיפול בילדים וניהול מעונות. במסגרת השתלמות הצוות מתוכננים עתה שני פרויקטים: • פיתוח תכנית ארצית למנהלות ומפקחות בשיתוף מנחות מתכנית שוורץ של האוניברסיטה העברית בירושלים, להדרכה באמצעות וידאו. • בניית "פיילוט" להקמת "חצרות פעילות", שיתרמו לפיתוח מיומנות חברתיות וחינוכיות בתיווך המטפלות.              

                                               

רכזות המעונות              

רכזות המעונות של נעמת אחראיות על הצד המנהלי של המעון, הכולל טיפול בכוח האדם, ליווי מנהלות המעונות בכול הקשור לנוהלי העבודה, הצטיידות ושיפוצים.              

רכזת המעונות נותנת מענה לפניות הורים בנושאים השונים הנוגעים לפעילות המעונות.        

 

      

      

      

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות אל גב' שרה שילון, הממונה על פניות הציבור בנעמת, בטלפון : 03-6921988, מייל: shilons@naamat.org.il            

   

           

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות