פרח
פרח
פרח
פרח
מעונות ובתי ספר נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
מעונות ובתי ספר הטור של יעל רגשות ותקשורת רגשית אצל פעוטות

רגשות ותקשורת רגשית אצל פעוטות

 

 רגשותיהם של פעוטות והתקשורת הרגשית שלהם היא הרבה יותר מאורגנת ממה שחשבו בעבר. בריאות נפשית של פעוטים מוגדרת כהתפתחות היכולת של הילד מלידה עד גיל 3 שנים: לחוות, לווסת ולהביע רגשות, ליצור יחסים בין אישיים קרובים ובטוחים, לחקור את הסביבה הקרובה, וללמוד.

אנו ההורים והמחנכים משפיעים על ההתפתחות הרגשית חברתית של הילד שלומד להכיר את עצמו, מקומו בחברה, תחושותיו, שפת הוריו ויכולתו לתקשר עם הסביבה. איכותן של ההתנסויות היא זו שקובעת את ההשפעה שיש למבוגרים על שלומם והתפתחותם של הילדים. איכותן של התנסויות אלו נקבעת במידה רבה על-ידי האקלים הרגשי בסביבתם הקרובה של הילדים, על-ידי צורת ההתייחסות של המבוגרים לילדים, ועל מידת רגישותם והתנהגותם עם הילדים וכלפיהם.
                           
החוויה הקבוצתית של הילדים עלולה לחדד ולהגביר את הקושי של הילד בויסות עצמי בדרך להשגת המטרה.  ככל שהילד יצבור חוויות של הצלחה והשתייכות לחברה שמסביבו הוא יכיר טוב יותר את יכולותיו ויצליח להתמודד עם אתגרים ומשימות שיהיו מנת חלקו בעתיד. כדי לעזור לילד במשימה זו חשוב שהאינטראקציות בין הילד למבוגרים תתייחסנה למכלול ההתנסויות הסנסומוטוריות, הרגשיות, החברתיות והאינטלקטואליות של הילדים במשך היום. התנסויות אלו מתרחשות במהלך הטיפול היומיומי השגרתי, במהלך פעילות חינוכית מתוכננת ובמהלך פעילות ספונטנית של הילדים עם המבוגרים, עם ילדים אחרים ועם אביזרי משחק וחומרים. מכלול ההתנסויות האלה מהווה את מכלול הזדמנויות הלמידה של הילד  לקראת עצמאותו.

לאור ממצאים אלה עולה הצורך להכשיר את צוות המחנכים לעזור לפעוטים לפתח את התקשורת הרגשית שלהם במשך שהייתם הארוכה במעון.

 

בנעמת משולבת תוכנית הדרכה למחנכות: "ללמוד לחיות ביחד" תכנית ההדרכה פותחה במרכז הלימודי לגיל הרך, אשר פועל במסגרת תכנית לימודי המוסמך לגיל הרך ("תכנית שוורץ"), באוניברסיטה העברית בירושלים. התוכנית כוללת גם סירטי הדרכה.
                   
התכנית בנויה משלוש יחידות לימוד, הנלמדות באופן הדרגתי ומצטבר לפי הסדר הבא:
·        פיתוח אמפתיה אצל פעוטים – בחלק זה של התכנית מודגש תפקיד המחנכת
      בפיתוח הבנה רגשית של האחר, ובעידוד להתנהגויות פרו-חברתיות בקבוצה.
·       פיתוח  יכולתם של פעוטות לשחק ביחד בהרמוניה - בחלק זה של התכנית
      מודגש תפקיד המחנכת בפיתוח כישורים חברתיים של ילדים בקבוצה.
·     טיפוח יכולתם של פעוטות לפתור מריבות ועימותים - בחלק זה של התכנית
      מודגש תפקיד המחנכת בפיתוח יכולות  של ויסות רגשי של הילדים בקבוצה.
 
 

מטרת תכנית-ההדרכה:

לעורר את רגישותן של המחנכות למרכיבים החברתיים של המסגרת החינוכית, וללמד אותן לזהות מצבים יומיומיים המהווים הזדמנויות לפיתוח היכולת החברתית והרגשית של הילדים .

לפתח בקרב המחנכות מיומנויות התערבות במצבים רגשיים וחברתיים שונים המהווים הזדמנויות למידה (לדוגמא: התערבות במצבי מצוקה ובכי של ילדים, במריבות ועימותים, במשחק חברתי).
החלטתי לשלב תוכנית זאת במעונות נובעת מתוך החשיבות הרבה שאני רואה בחשיפה לידע תיאורטי עדכני העוסק בתהליכים התפתחותיים רגשיים-חברתיים בגיל  הרך  - תוך דגש על תפקיד המחנכת במסגרת הקבוצתית והשפעתה על תהליכים התפתחותיים אלו.

התוכנית משולבת במערך ההדרכה הכולל של הצוות החינוכי במעונות ואני מקווה שהטמעת התוכנית במעונות תעזור להפוך את הסביבה החינוכית-חברתית במעון למסגרת בה יוכלו הילדים לרכוש ולהפנים דפוסים של יחסים בינאישיים מתחשבים, מכבדים, אמפאתיים .   

 

 

 

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות