פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים בעבודה ייצוג הולם

 
ייצוג הולם
 
התפתחות החקיקה בתחום הייצוג ההולם היא פרי מאבק ארוך שנים כנגד הפליה ודחיקת רגליהן של נשים מעמדות מפתח בשוק העבודה ובציבוריות הישראלית. נשים בכל העולם הבינו כי רק חקיקה ספציפית, שתבטיח את ייצוגן באופן המשקף את כמותן באוכלוסיה, תוכל להתחיל לפרוץ את "תקרת הזכוכית". המאבק לייצוג הולם של נשים מטרתו לקדם שוויון הזדמנויות אמיתי  לנשים בעבודה כמו גם בחיים הציבוריים.
סעיפים המחייבים ייצוג הולם לנשים שולבו במספר חוקים ובראשם החוק לשיווי זכויות האשה, התשי"א-1951  והוחלו על גופים ציבוריים כרשויות המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, גופים שהוקמו בחוק, ועדות המכרזים והמינויים של גופים אלו. ככלל, ההוראות קובעות כי יינתן ייצוג הולם לנשים בגופים האמורים, במשרות בכירות, בהנהלות, בדירקטוריונים וכיוב'.
 
למרות שמדובר בחקיקה מתקדמת, כיאה למדינה מערבית, היישום אינו פשוט כלל, ונראה כי ועוד ארוכה הדרך לשוויון אמיתי מהותי ולייצוג של נשים בכל גווני הקשת הציבורית ובשוק העבודה, באופן המשקף באמת את חלקן באוכלוסיה. בימים אלה, כחלק ממאבקה של נעמת לייצוג הולם, נדונה בכנסת, הצעת חוק שיזמה נעמת והוגשה על ידי חברת הכנסת עמירה דותן, שעיקרה הצעת חוק "הקרן לעידוד העסקת נשים".
 
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות