פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס הסכמים ושירותים נוספים צוואות וירושות

ירושה
חוק הירושה קובע מי זכאים לרשת אדם במותו. על פי החוק כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו וכן מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש.      
לענין זכויות הירושה של ילד, החוק קובע כי אין משמעות לשאלה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה. 
יורשים על פי דין הם:
(1)       מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2)       ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם
 
   
צוואה
חוק הירושה מאפשר לאדם לקבוע מי יירש אותו לאחר מותו, בכפוף לכללים הקבועים בחוק. ישנם מספר סוגי צוואות:
צוואה בכתב יד, כתיבת מסמך בכתב יד במסגרתו קובע המצווה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. על המצווה לחתום בסוף המסמך ולרשום את תאריך עריכתו;
צוואה בעדים, צוואה בכתב , עליה ציין המצווה את תאריך עריכתה, חתם עליה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, והם אישרו אותה באותו מעמד בחתימת-ידם על הצוואה; 
צוואה בפני רשות, צוואה שנאמרה בע"פ או הוגשה בכתב לשופט, רשם, רשם הירושות, בית דין דתי או  נוטריון. דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה והוא יצהיר שזו צוואתו.
צוואה בעל פה, כאשר המצווה רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות. המצווה רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים המדברים את שפתו. הצוואה בציון תאריך ונסיבות עריכתה תירשם במסמך שיחתם על ידי שני העדים ותופקד אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה זו בטלה אם חלף חודש מהנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עדיין בחיים.
צוואות הדדיות,  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי. לא ניתן לבטל צוואה הדדית אלא בתנאים נוקשים ביותר.
 
 כדי לזכות בזכויות הירושה יש להגיש לבקשה לקבלת צו ירושה. במקרה ואין יורשים על פי דין, יורשת המדינה את העזבון. במקרה זה ובכל מקרה, בו מעוניין אדם להוריש בשונה מהחלוקה על פי החוק, רצוי לכתוב צוואה ובה הוראות הורשה.
 
נעמת ממליצה לערוך צוואות ביחוד כאשר את אם חד הורית ובמקרים של בני זוג המתחילים פרק ב' בחייהם ולכל אחד ילדים ורכוש משלו. בנעמת ניתן לערוך צוואות וכן לנסח בקשות לקבלת צוי ירושה וצוי קיום צוואה, להלן רשימת הלשכות המשפטיות.
 
 
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות