פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים במשפחה ידועים בציבור

 ידועים בציבור        
 
בני זוג שהחליטו כי לחיות יחד תחת קורת גג אחת, לנהל משק בית משותף,ורואים עצמם כבני זוג לכל דבר, זאת למרות שלא נישאו באופן פורמלי, בין אם בנישואים דתיים ובין אם בנישואים אזרחיים, מוגדרים על פי החוק והפסיקה כ "ידועים בציבור". ההגדרה נושאת בחובה זכויות וחובות שכיום קרובות מאד לחובות והזכויות של זוגות נשואים ולעיתים אף נרחבות מהן. כך למשל הפסיקה בישראל הכירה ב"מזונות ידועה בציבור" - מזונות להם זכאית בת זוג גם במקרה שלא נחתם בין בני הזוג הסכם הכולל סעיף מזונות וזאת מכח הסכם מכללא. משמעות הדבר שעצם החיים המשותפים יוצרים ערבות הדדית בין בני הזוג. הפסיקה בישראל הכירה גם בזוגות בני אותו מין כידועים בציבור. בנוסף זוגות שהוכרו כידועים בציבור חלות עליהן הלכות השיתוף, שעיקרן שיתוף בנכסים וכן זכויות ירושה.  עם זאת חשוב לציין, כי כאשר אין הסכם מאושר בין בני הזוג זכויותיהם וחובותיהם יוכרעו על ידי בית המשפט לאור עובדות המקרה הספציפי.
 
אם את מנהלת מערכת חיים משותפים עם בן זוג נעמת ממליצה לך לחתום על הסכם לחיים משותפים ולהסדיר את כל העניינים הרכושיים והממוניים.
 
 
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות