פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים במשפחה משפחות חד הוריות

 
משפחות חד הוריות
 
משפחות חד הוריות בישראל מורכבות מאלמנים ואלמנות, גרושים וגרושות, עגונות ומסורבות גט ואמהות לא נשואות. התופעה של משפחה חד הורית נמצאת במגמת עלייה גם בקרב מי שהמצב נכפה עליהם, למשל אלמנות, גרושות, וגם בקרב מי בחרו להקים משפחה במתכונת חד הורית. 

בסוף שנות ה-80 זיהתה נעמת את התופעה החברתית המתרחבת של משפחות חד הוריות. נעמת החלה לפעול במטרה לקדם את מצבן הכלכלי, החברתי והמשפטי של המשפחות החד הוריות בישראל.  ב-1992 היתה נעמת בין היוזמים לחקיקתו של חוק משפחות חד הוריות.

ב-1992 חוקק
חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992 , שנועד להגדיר ולסייע לאותן משפחות. נעמת לקחה חלק פעיל בקידום חקיקה חשובה זו והובילה את ההכרה והסיוע במשפחות חד הוריות, כחלק מאמונתה שכל אדם זכאי למשפחה. החוק קובע כי משפחה חד הורית היא משפחה שבה ההורה תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
1.      אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
2.      חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
3.      אישה עגונה
4.      אישה החיה בנפרד מבן זוגה, ושהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; (אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה); או
5.      עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
 
על פי החוק המדינה מסייעת למשפחות חד הוריות במספר תחומים, בין השאר במימון הכשרה מקצועית; סיוע ועדיפות במעונות יום לילדים; הלוואות לשיכון; מענק לימודים וכיוב'. ישנן זכויות נוספות הניתנות, למשל על ידי הרשויות המקומיות, כמו הנחה בארנונה וכיוב'. מומלץ להתעדכן ולברר בנושא זכויותיך כאם חד הורית.
 

נעמת מעניקה למשפחות חד הוריות מגוון שירותים:

יעוץ משפטי

הסכמי הורות

צוואות ייחודיות

תצהירים

יעוץ וטיפול אישי ומשפחתי

יעוץ כלכלי

סדנאות העצמה וקבוצות תמיכה

הרצאות

 

יעוץ משפטי -  בלשכות המשפטיות של נעמת תקבל אישה אשר ילדה מחוץ לנישואין, יעוץ בכל הנוגע לזכויותיה וזכויות ילדה, ובכלל זה, הזכות לתבוע הכרה באבהותו של האב ומשמעויותיה המשפטיות כגון חיוב במזונות עבור הילד.

 

הכרה באבהות

קביעה לגבי אבהות ניתן לבצע  באמצעות בדיקת רקמות. מאז שנת 2002 יש צורך באישור בית משפט לצורך ביצוע בדיקת הרקמות.  
               
 בהסכמת שני הורים פנויים ניתן להצהיר על אבהותו של האב עוד בבית החולים, או עד מלאת לילד שנה - ישירות במשרד הפנים.       
                                                                               
רישום אבהותו של האב משמעותה אפוטרופוסות משותפת של שני ההורים על הילד. לקביעה זו של אפוטרופסות משמעות משפטית רבה. כך למשל, עם רישום האבהות הופך האב לשותף מלא בכל ההחלטות החשובות בחייו של הילד, ובכלל זה החלטות לגבי דרך חינוכו, מקום מגוריו הסדרי ביקורים וכיוצ"ב.    
                  
בנסיבות מסויימות מעדיפים הצדדים שלא לגלות באופן רשמי את זהות אבי הילד. כאשר מדובר באישה פנויה שילדה מחוץ למסגרת הנישואין, ממליצה נעמת כי ייערך מסמך בו תצוין זהותו של אבי הילד. מסמך זה יסייע לילד בעיקר בהגיעו לבגרות, כאשר יעמוד בפני נישואין. המסמך ימנע ממנו קשיים מיותרים.

 הסכמי הורות בלשכות המשפטיות של נעמת עורכים הסכמים בין הורים גם כאשר מדובר בהורות ללא זוגיות. בנוסף כמובן, ניתן לערוך בלשכות המשפטיות הסכמי פירוד וגירושין.

 צוואות -  צוואה המסדירה את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו, הינה עניין רצוי בכל מקרה. במשפחות חד הוריות עריכת צוואה חשובה במיוחד. נעמת ממליצה לנשים העומדות בראש משפחה חד הורית להסדיר את ענייניהן בצוואה, לרבות המלצה לגבי מי שימונה כאפוטרופוס אחראי על הילדים. (המלצת האישה לגבי מי שידאג לילדיה הקטינים תובא בחשבון אם, חלילה, יעמוד הדבר על הפרק),

 

שירותים נוספים למשפחות חד הוריות ואחרות מפורטים להלן.

 

נעמת פועלת לתיקוני חקיקה בתחומים הבאים:

*  עידוד נשים ליציאה לעבודה על-ידי מתן תמריצים למשפחות חד הוריות ולמעבידים,

*   אי שלילת או הפחתה של קצבאות וסיוע בשל הכנסה מעבודה

*   התאמת שוק העבודה להורות.

*   הגברת מנגנוני גביית מזונות

*   השוואת הזכות לקבלת מענק לימודים לגילאי 6-18

*   הכרה בהוצאות טיפול בילדים במשפחות חד הוריות כמו גם בשאר המשפחות  בישראל.

*  הקמת מעונות במקומות עבודה גדולים

   והכרת המדינה בהוצאה כהוצאה מוכרת לצורכי מס.   

*  העלאת גיל "ילד" לצורך הגדרת משפחה חד הורית על-פי
  החוק מגיל 18 לגיל 22  או סיום שירותו בצה"ל.

 

 
לינק לחוברת מעודכנת של משרד הרווחה ומייחד למשפחות חד הוריות

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספ ציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות