פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים במשפחה גירושין

גירושין
 
בישראל ישנם שני סוגי גירושין:
גירושים דתיים מיועדים לבני זוג בני אותה עדה דתית, בין אם נישאו בנישואין דתיים ובין אם נישאו בנישואין אזרחיים. במסגרת הליכים קיימת סמכות מקבילה לבתי הדין הדתיים ולבתי המשפט למשפחה, בכל הקשור לענייני רכוש, מזונות ומשמורת ילדים. הערכאה המוסמכת תהיה הערכאה בה הוגשו התביעות לראשונה. לגבי ההכרזה על הגירושים עצמם, ניתן לקבלה רק בבית הדין הדתי.
התרת נישואין מיועד לבני זוג שאינם יכולים להתגרש זה מזה בבית דין דתי. בדרך כלל מתנהל ההליך בבית משפט למשפחה, אלא אם נקבע שיש צורך בגירושין דתיים בבית הדין הדתי, אליו משתייך אחד מבני הזוג. בית המשפט למשפחה הוא גם המוסמך להכריז על בני הזוג כגרושים.
 
עגונות ומסורבות גט
 
על פי ההלכה היהודית, בני זוג יהודים יכולים להתגרש זה מזה רק בהסכמה, על ידי מסירת גט מהבעל לאישה. בעוד אי ההסכמה של האישה לקבל גט אינה מונעת מהבעל לחיות עם בת זוג חדשה ולהביא עמה ילדים נוספים, הרי שסירוב של הבעל לתת גט לאשתו מונע ממנה, על פי ההלכה, את האפשרות לחיות עם בן זוג אחר ולהביא ילדים נוספים מגבר, שאינו בעלה. אם תביא האישה ילדים נוספים מבן זוג שאינו בעלה, אלה ייחשבו ממזרים. חמור מכך, בעוד הבעל יכול לחיות עם אישה אחרת גם במהלך הדיונים המשפטיים, לפני מתן הגט, הרי שאם האישה תחיה בזוגיות עם גבר אחר, טרם קבלת הגט, עלול בית הדין הרבני לקבוע כי היא "אסורה על בעלה ובועלה". מצב זה יוצר חוסר איזון חמור בין הבעל לאישה ומביא למצבים בהם יכול הבעל לנצל את חוסר האיזון לטובתו, לאלץ את האישה לוותר על זכויות, בד"כ רכושיות וממוניות, על מנת לזכות בחירותה. 
 
כיום על פי החוק, אם בית הדין הרבני קבע כי על גבר לתת גט לאשתו והוא מסרב, בית הדין יכול להטיל עליו שורה של סנקציות אזרחיות שימנעו ממנו למשל:
לצאת מן הארץ; לקבל או להאריך דרכון ; לקבל, להחזיק או לחדש רשיון נהיגה; להתמנות, להיבחר או לשמש במשרה על פי דין ; לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין; לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק בדרך של קביעה כי הוא לקוח מוגבל מיוחד. החמורה באותן סנקציות היא שליחתו של הבעל הסרבן לכלא עד שיתרצה וייתן את הגט.
 
נעמת פועלת רבות למען עגונות ומסורבות גט, בחקיקה, במאבק ציבורי ובייעוץ וייצוג לנשים עגונות ומסורבות גט. נעמת חברה בקואליצית "עיקר", קואליציה של ארגונים, ששמה לה למטרה לפתור את בעיית העגונות ומסורבות הגט. כך למשל, נעמת הייתה שותפה לחקיקת ולתיקון חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 שעוסק בהטלת סנקציות על סרבני גט. נעמת היתה שותפה גם לתיקון חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, שהרחיב את סמכות בית הדין הרבני לדון בגירושין גם במקרים של אזרחים ישראלים שאינם מתגוררים בישראל, או כאשר רק אחד מבני הזוג מתגורר בישראל. נעמת שותפה כיום ליוזמת חקיקה לתיקון חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973, שתאפשר לנשים מסורבות גט לקבל את חלקן ברכוש המשותף, ללא קשר למתן הגט.
 
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות