פרח
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות
פרח
פרח
פרח
יעוץ משפטי פלוס נשים במשפחה נישואין

נישואין
 
הזכות להינשא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר. 
במדינת ישראל, על פי החוק, ניתן לערוך רק נישואין דתיים. משמעות הדבר שרק שני בני זוג המשתייכים לאותה עדה דתית, (יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וכיוב'), יכולים להינשא זה לזו, על פי חוקי אותה עדה דתית. כך, לדוגמא מי שאביו יהודי, אך אמו אינו יהודיה, אלא חסרת סיווג דתי, אינו יכול להינשא כלל בישראל. דוגמא נוספת – שני יהודים, כאשר הגבר הינו כהן והאישה גרושה, אינם יכולים להינשא זה לזו על פי הדין העברי ולכן לא יוכלו להינשא בישראל.
 
אנו בנעמת מאמינות שלכל אדם יש זכות להינשא בארצו. נעמת חברה בקואליציה לבחירה חופשית בנישואין, קואליציה של ארגונים שפועלת להביא לזכות להינשא לכל אזרח והיתה שותפה לניסוח הצעת חוק ברוח זו - הצעת החוק מעניקה לכל אדם במדינת ישראל את הזכות להינשא על-פי בחירתו וצו מצפונו. 
ייחודה של ההצעה לעומת הצעות אחרות:
1.         ההצעה באה לבטא את המטרה שביסוד הפורום לבחירה חופשית – לאפשר לכל אדם בישראל ראשית את עצם הזכות להינשא ושנית את הבחירה החופשית כיצד להינשא.
 
2.         ההצעה נועדה לתת תשובה לכולם. דהיינו לשמר את הזכות הקיימת להינשא בנישואים הדתיים המוכרים לנו, ובד בבד לאפשר דרכים נוספות להינשא.
 
3.         ההצעה באה לא רק להכריז על העיקרון של הזכות להינשא, אלא ממש לבנות את המנגנון שיאפשר נישואין וגירושין בישראל, לכל אדם. זאת בעוד הצעות האחרות שהוגשו עד היום מסתפקות בהצהרה עקרונית כללית בדבר הזכות להינשא, או לחלופין מנסות לפתור בעיה מיידית רק לקבוצה מסוימת.     
 
ההצעה קובעת הן את העקרון של חופש הבחירה בנישואין לכלל אזרחי המדינה, והן את אופן
מימוש הזכות על-ידי רשויות המדינה. 
 
ההצעה הונחה על שולחן הכנסת מספר פעמים , החל מהכנסת ה-16 על ידי חברי כנסת שונים, ביניהם, אופיר פינס, קולט אביטל ואחרים אולם בכל פעם נדחתה מחדש מסיבות קואליציוניות.
נעמת תוסיף ותלחם למען זכותה של כל אישה להינשא ולהתגרש בישראל.
 
 
נישואין אזרחיים
כיום, נמנעת הזכות להינשא ולהקים משפחה ממאות אלפי אזרחים בישראל. אם זה עולים או אזרחי המדינה, שאינם נכללים בעדה דתית, אזרחים הגונים שמקיימים את כל חובותיהם כלפי המדינה, לרבות שירות צבאי תוך סיכון חיים, שהמדינה בתמורה אינה מקיימת עבורם מנגנון שיאפשר להם להינשא בה; ואם זה אזרחי מדינת ישראל שמעוניינים להינשא עפ"י בחירתם וצו מצפונם בנישואים חילוניים; כיוון שכיום לא קיימת כל אפשרות להינשא בישראל, למעט בנישואין דתיים, נשללת מכל אותם אזרחים הזכות והחופש להינשא על פי בחירתם.
 
במדינת ישראל, על פי החוק לא ניתן לקיים נישואין אזרחיים. בני זוג שמעוניינים להינשא, שלא בנישואין דתיים, או בני זוג שאינם יכולים להינשא בנישואין דתיים, חייבים להינשא במדינה אחרת. (רוב הזוגות נוהגים להינשא בקפריסין). בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים זכאים להירשם כנשואים במשרד הפנים. בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים ורוצים להתגרש – חייבים לפנות לערכאה הדתית, אם מדובר בבני זוג מאותה עדה דתית, או לבית המשפט למשפחה, אם מדובר בבני זוג שאינם בני אותה עדה דתית.
 
אנו בנעמת ממליצות כי כל זוג שמחליט להינשא יחתום בעת הנישואין על הסכם שיסדיר את כל ענייניו, ובין השאר, נושא חלוקת הרכוש ושאלת הערכאה שתדון בענייני הצדדים במקרה גירושין אם יהיה זה בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, מניעת סרבנות גט ועוד.
 

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 
 
 
אלקטרו קידום אתרים  |  ICS בניית אתרים © כל הזכויות שמורות לנעמת - מחלקת הסברה ודוברות